referencie

PREGALIM sa snaží dlhodobé vzťahy so zákazníkmi budovať serióznym prístupom a  vzájomnou dôverou.

Touto cestou ďakujeme našim dlhoročným klientom za spoluprácu a prejavenú dôveru.